Informacje wstępne Zbiory Adolf Dygacz Dofinansowanie Strona Muzeum Przejdź na stronę Muzeum Górnośląski Park Etnogoraficzny w Chorzowie Przejdź na stronę informującą o dofinansowaniu Przejdź na stronę informującą o dofinansowaniu

Zbiory muzyczne prof. dr. hab. Adolfa Dygacza

Adolf Dygacz, portretAdolf Dygacz (1914-2004) był etnografem, muzykologiem, folklorystą, znawcą kultury górnośląskiej i zagłębiowskiej. Pieśniom ludowym tych regionów poświęcił swoją pracę naukową, edukacyjną i popularyzatorską.

Zbieranie folkloru muzycznego było pasją Adolfa Dygacza od dzieciństwa, rozpoczął wówczas odnotowywanie tekstów zasłyszanych utworów. Działalność tę kontynuował w okresie studiów, będąc w wojsku, a następnie zawodowo – wraz z linią melodyczną. Do największych osiągnięć uczonego należy zwrócenie uwagi na samorodne pieśni powstańcze oraz zaniedbywane wówczas w badaniach naukowych pieśni robotnicze, zwłaszcza górnicze i hutnicze. W trakcie swojego życia zebrał około 10 tysięcy melodii i tekstów. W latach 1950-1955 uczestniczył w Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego zainicjowanej przez Państwowy Instytut Sztuki w Warszawie.

Wiedzę o folklorze muzycznym upowszechniał nie tylko w ramach działalności naukowej, ale również w artykułach publikowanych na łamach czasopism oraz w cyklicznych audycjach telewizyjnych i radiowych. Prof. dr hab. Adolf Dygacz opublikował około dwóch tysięcy artykułów z zakresu publicystyki muzycznej oraz około 160 prac naukowych (w tym 12 książek), m.in. Śląskie pieśni powstańcze 1919-1921 (1958), Pieśni górnicze. Studium i materiały (1960), Polska pieśń górniczo-hutnicza (1964), Rzeka Odra w polskiej pieśni ludowej. Studium folklorystyczne (1966), Z badań nad pieśnią ludową hutników polskich (1966), Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim. Studium folklorystyczne (1975), Pieśni ludowe miasta Katowic. Źródła i dokumentacja (1987), Śląskie pieśni ludowe (1995).


Przejdź na stronę Śląskie.pl Przejdź na stronę Muzeum Górnośląski Park Etnogoraficzny w Chorzowie

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Właściciel: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Wykonawca: Tempus Polityka prywatności