Informacje wstępne Zbiory - lista Zbiory - panel Adolf Dygacz Dofinansowanie Strona Muzeum

Dystanse

Dystanse normalne (duże) - domyślne

Dystanse średnie

Dystanse minimalne (gęste)


Zmiana wyglądu aplikacji po zmianie dystansów uwidoczni się przy otwieraniu kolejnych okien lub po przeładownaiu strony.

Warto wybrać minimalny, jeżeli chcesz więcej widzieć na ekranie...
A1 A2 A3 A4 TP TPP TP

Zbiory muzyczne prof. dr. hab. Adolfa Dygacza

Adolf Dygacz, portretAdolf Dygacz (1914-2004) był etnografem, muzykologiem, folklorystą, znawcą kultury górnośląskiej i zagłębiowskiej. Pieśniom ludowym tych regionów poświęcił swoją pracę naukową, edukacyjną i popularyzatorską.

Zobacz zbiory profesora Adolfa Dygacza

Zbieranie folkloru muzycznego było pasją Adolfa Dygacza od dzieciństwa, rozpoczął wówczas odnotowywanie tekstów zasłyszanych utworów. Działalność tę kontynuował w okresie studiów, będąc w wojsku, a następnie zawodowo – wraz z linią melodyczną. Do największych osiągnięć uczonego należy zwrócenie uwagi na samorodne pieśni powstańcze oraz zaniedbywane wówczas w badaniach naukowych pieśni robotnicze, zwłaszcza górnicze i hutnicze. W trakcie swojego życia zebrał około 10 tysięcy melodii i tekstów. W latach 1950-1955 uczestniczył w Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego zainicjowanej przez Państwowy Instytut Sztuki w Warszawie.

Wiedzę o folklorze muzycznym upowszechniał nie tylko w ramach działalności naukowej, ale również w artykułach publikowanych na łamach czasopism oraz w cyklicznych audycjach telewizyjnych i radiowych. Prof. dr hab. Adolf Dygacz opublikował około dwóch tysięcy artykułów z zakresu publicystyki muzycznej oraz około 160 prac naukowych (w tym 12 książek), m.in. Śląskie pieśni powstańcze 1919-1921 (1958), Pieśni górnicze. Studium i materiały (1960), Polska pieśń górniczo-hutnicza (1964), Rzeka Odra w polskiej pieśni ludowej. Studium folklorystyczne (1966), Z badań nad pieśnią ludową hutników polskich (1966), Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim. Studium folklorystyczne (1975), Pieśni ludowe miasta Katowic. Źródła i dokumentacja (1987), Śląskie pieśni ludowe (1995).


Przejdź na stronę Śląskie.pl Przejdź na stronę Muzeum Górnośląski Park Etnogoraficzny w Chorzowie

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Loga

Deklaracja dostępności

Właściciel: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Wykonawca: Tempus Polityka prywatności