Informacje wstępne Zbiory - lista Zbiory - panel Adolf Dygacz Dofinansowanie Strona Muzeum

Dystanse

Dystanse normalne (duże) - domyślne

Dystanse średnie

Dystanse minimalne (gęste)


Zmiana wyglądu aplikacji po zmianie dystansów uwidoczni się przy otwieraniu kolejnych okien lub po przeładownaiu strony.

Warto wybrać minimalny, jeżeli chcesz więcej widzieć na ekranie...
A1 A2 A3 A4 TP TPP TP

Zbiory muzyczne prof. dr. hab. Adolfa Dygacza|
Tytuł zasobuMiejscowośćTyp pieśni
[Katowice]Artykuły prasowe - 1948 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1968-1969 r.
Artykuły prasowe - 1968-1969 r.
Pieśni przedmieścia
Artykuły prasowe - 1948 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1968-1969 r.
Artykuły prasowe - 1968-1969 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1951 r.
Artykuły prasowe - 1951 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1958 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1958 r.
Artykuły prasowe - 1958 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1959 r.
Artykuły prasowe - 1959 r.
Opowiadania śląskie
[Katowice]Artykuły prasowe - 1966-1967 r.
Artykuły prasowe - 1966-1967 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1965 r.
Artykuły prasowe - 1965 r.
[Katowice]Artykuły prasowe - 1957 r.

  1/1521      
SQL

WITH forpagin AS (SELECT guidtmultimedia,guidcustomer,i_atr01,i_atr02,s_description,s_name,s_path,s_ext,s_title,s_keywords,s_description_rtf,s_location,s_note,d_awdate,d_mmcreation,guidawauthor,i_awyear,i_mmcreation,s_awplace,guidwykonawca,s_wykplace,i_wykyear,d_wykdate,i_license,i_type,l_nonumber,l_nopiece,s_nodepartment,s_noitem1,s_noitem2,dt_when,i_wizyta,i_serwis,s_region,ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY s_title ASC) as nrrow FROM(SELECT max(guidtmultimedia) as guidtmultimedia,max(guidcustomer) as guidcustomer,max(i_atr01) as i_atr01,max(i_atr02) as i_atr02,max(s_description) as s_description,max(s_name) as s_name,max(s_path) as s_path,max(s_ext) as s_ext,max(s_title) as s_title,max(s_keywords) as s_keywords,max(s_description_rtf) as s_description_rtf,max(s_location) as s_location,max(s_note) as s_note,max(d_awdate) as d_awdate,max(d_mmcreation) as d_mmcreation,max(guidawauthor) as guidawauthor,max(i_awyear) as i_awyear,max(i_mmcreation) as i_mmcreation,max(s_awplace) as s_awplace,max(guidwykonawca) as guidwykonawca,max(s_wykplace) as s_wykplace,max(i_wykyear) as i_wykyear,max(d_wykdate) as d_wykdate,max(i_license) as i_license,max(i_type) as i_type,l_nonumber,max(l_nopiece) as l_nopiece,s_nodepartment,max(s_noitem1) as s_noitem1,max(s_noitem2) as s_noitem2,max(dt_when) as dt_when,max(i_wizyta) as i_wizyta,max(i_serwis) as i_serwis,max(s_region) as s_region FROM sim_multimedia where (((guidcustomer = '4D3E3605-9649-4D5C-AB71-4BD6A6CDCF81'))) GROUP BY l_nonumber, s_nodepartment) tt ) SELECT guidtmultimedia,guidcustomer,i_atr01,i_atr02,s_description,s_name,s_path,s_ext,s_title,s_keywords,s_description_rtf,s_location,s_note,d_awdate,d_mmcreation,guidawauthor,i_awyear,i_mmcreation,s_awplace,guidwykonawca,s_wykplace,i_wykyear,d_wykdate,i_license,i_type,l_nonumber,l_nopiece,s_nodepartment,s_noitem1,s_noitem2,dt_when,i_wizyta,i_serwis,s_region, nrrow FROM forpagin WHERE nrrow BETWEEN 0 AND 20

Total/per page:30415-20


Przejdź na stronę Śląskie.pl Przejdź na stronę Muzeum Górnośląski Park Etnogoraficzny w Chorzowie

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Loga

Deklaracja dostępności

Właściciel: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Wykonawca: Tempus Polityka prywatności